92WEAR khuyến mãi 70% khi mua từ 3 sản phẩm

92WEAR khuyến mãi 70% khi mua từ 3 sản phẩm https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/a/a58fa3fc91bfedfd7f61f1440bb659b75e09c52b.jpeg
none 3.0 1

Giảm 50% cho sản phẩm thứ nhất

Giảm 60% cho sản phẩm thứ 2

Giảm 70% cho sản phẩm thứ 3 trở lên

Diễn ra từ 21/02 - 23/02.

Áp dụng tại 2 cửa hàng và mua hàng online trên website

  • 92WEAR 143 Chùa Bộc

  • 92WEAR 206 Nguyễn Trãi

*Nguồn: 92WEAR


XEM THÊM: Vascara khuyến mãi 15% tất cả sản phẩm