Adidas khuyến mãi 50% cho sản phẩm thứ 2

Adidas khuyến mãi 50% cho sản phẩm thứ 2 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/8/845d3e79c58109f304b6203d968438ffe5d1ee02.jpeg
none 3.0 1

Khuyến mãi 50% cho sản phẩm thứ hai. Áp dụng cho các sản phẩm giày và quần áo.

Sản phẩm thứ hai là sản phẩm có giá bằng hoặc thấp hơn

Thời gian: từ 21/02/2020 đến 08/03/2020

– Áp dụng tại các cửa hàng Adidas.

image

*Nguồn:Adidas


XEM THÊM: https://old.tiendauroi.com/t/pizza-hut-tang-ve-xem-phim-cgv-cho-hoa-don-tren-369k/6643