[AirPay] Danh sách cửa hàng hoàn tiền đến 50% khi quét mã QR

[AirPay] Danh sách cửa hàng hoàn tiền đến 50% khi quét mã QR https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/b/b7b23acf159e08621a27fcfc155ca82ebe827274.jpeg
none 4.0 1

Ưu đãi HOÀN TIỀN đến 50K khi thực hiện quét mã QR và thanh toán qua Ví điện tử AirPay tại 04 chuỗi cửa hàng từ LOTTERIA, SAVOR, GUTA, HOT AND COLD, …

– Thời gian: Từ nay đến hết 29/2/2020

Cửa hàng Khuyến mãi Điều kiện
Lotteria Giảm 50% (tối đa 50K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Savor Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Guta Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Hot and Cold Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Kombo Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Heekcaa Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Gumac Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Toco Toco Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 03 lần/ 01 tháng
Boft Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Germe Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Cơm Tấm Phúc Lộc Thọ Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Vi Phương Hoài Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
An Viên Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Mialala Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Mr Good Tea Hải Phòng Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Tous Les Temps Tea & Coffee Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
HKD Tiffins Dessert & Cafe Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng
Xiaohaha Giảm 50% (tối đa 30K) 01 lần/ 01 cửa hàng/ 01 ngày; 05 lần/ 01 tháng

*Nguồn:AirPay


XEM THÊM: GIẢM NGAY 20% hóa đơn điện, nước, Internet.. với AirPay