[Biti's] Giảm giá đến 50% sản phẩm cuối năm

[Biti's] Giảm giá đến 50% sản phẩm cuối năm https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/f/fd7597ecf2f9750781b266e40f28bbeda7aa39dc.jpeg
none 4.0 1

Biti’s giảm giá từ 20 – 50% cho các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng. Bộ sưu tập các mã Biti’s Hunter cũng được giảm giá trong lần này.
Thời gian: Từ 26/12/2019 đến 30/12/2019

*Nguồn: Biti’s

Xem hàng và mua sắm Online tại đây

Hệ thống cửa hàng của Biti’s


XEM THÊM: The Blue TShirt giảm đến 50% tất cả sản phẩm