[Canifa] Valentine ưu đãi mua 1 tặng 1 với những sản phẩm dán tem SAY "YES"

[Canifa] Valentine ưu đãi mua 1 tặng 1 với những sản phẩm dán tem SAY "YES" https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/7/71097dbf0daedda8cc96d7dc9fd774df6805444f.jpeg
none 3.0 1

MUA 1 TẶNG 1 đối với những sản phẩm dán tem SAY “YES” tại Canifa

  • Sản phẩm được tặng là sản phẩm có mức giá bằng hoặc nhỏ hơn sản phẩm mua(thứ tự 2,4,6…) trong cùng danh mục trên hóa đơn.

  • Thêm ít nhất 2 sản phẩm trong danh mục vào giỏ hàng để được áp dụng ưu đãi.

Thời gian: 03/02/2020-16/02/2020

*Nguồn:Canifa


Lưu ý
  • Các sản phẩm trong danh mục: không áp dụng đồng thời giảm giá thẻ VIP, sinh nhật VIP và các chương trình khuyến mại khác trong chương trình( bao gồm cả sản phẩm tặng và sản phẩm mua)

XEM THÊM: [Valentine 14.2] BHD tặng ngay chocolate khi mua 2 vé phim