Dairy Queen giảm 50% một số sản phẩm qua Grabfood

Dairy Queen giảm 50% một số sản phẩm qua Grabfood https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/8/8ce5bb97cf6dac76b17af73517807362bfd93004.jpeg
none 3.0 1

Dairy Queen giảm 50% cho top 5 sản phẩm được yêu thích nhất khi đặt hàng trên Grabfood

  • Kem úp ngược
  • Hot dog (các loại)
  • Kem Hộp(Vani,Sô-cô-la)
  • Bánh Sô-cô-la kẹp kem lạnh (Hộp 6 bánh)
  • Kem Cây Phủ Sô-cô-la.(Hộp 6 cây)

Không áp dụng cho dòng kem úp ngược vị Sô-cô-la Macca và Hạt Dẻ Cười.

Thời gian: 20/2 - 26/2

Áp dụng tại tất cả cửa hàng Dairy Queen trên GrabFood


Nguồn: Dairy Queen Vietnam

Xem thêm: Kem Wall’s khuyến mãi mua 2 tặng 1