Dùng thẻ tín dụng Vp Bank - Hoàn 50% phí rút tiền mặt

Dùng thẻ tín dụng Vp Bank - Hoàn 50% phí rút tiền mặt https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/4/402a2d71ef14ebd652e6f6a91685ccf9d25acb5b.jpeg
none 3.0 1

VP Bank Hoàn 50% phí rút tiền mặt (ưu đãi tối đa 200.000 VNĐ/giao dịch) tại ATM

Thời gian: 06/01/2020 - 06/04/2020 hoặc đến khi hết chi phí ưu đãi tùy thời điểm nào đến trước.

*Nguồn: VP Bank


Điều kiện ưu đãi:

  • Ưu đãi áp dụng cho 02 lần rút tiền mặt đầu tiên của mỗi thẻ

  • Ưu đãi áp dụng độc lập cho cả thẻ chính và thẻ phụ

  • Chương trình chỉ áp dụng đối với Khách hàng nhận được email hoặc tin nhắn thông báo từ VPBank.


XEM THÊM: MB Bank ưu đãi chuyển tiền miễn phí trọn đời