[Genviet Jeans] Giảm 20% cho một số sản phẩm và chương trình mua 1 tặng 1

[Genviet Jeans] Giảm 20% cho một số sản phẩm và chương trình mua 1 tặng 1 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/a/a64559f7acbc5dbac788c8ba0f6ed82481a54cf1.jpeg
none 4.0 1

Genviet Jeans mở chương trình mua 1 tặng 1 áp dụng với mặt hàng THUN-LEN-NỈ-GIÓ-GILE và giảm 20% các dòng sản phẩm theo danh mục.
Thời gian: Từ 20/12/2019 đến 25/12/2019

*Nguồn: Genviet Jeans


Điều kiện ưu đãi
  • Sản phẩm tặng trong chương trình MUA 1 TẶNG 1 là sản phẩm có giá trị nhỏ hơn
  • Không áp dụng với hàng phụ kiện GEN+
  • Sản phẩm khuyến mại không hỗ trợ đổi trả và không áp dụng chung với chương trình khuyến mại khác

Hệ thống cửa hàng của GenViet xem tại đây


XEM THÊM: MARC ưu đãi Noel mua 2 tặng 1 toàn bộ sản phẩm