Giảm 15% đơn hàng trên Now khi thanh toán bằng thẻ Sacombank

Giảm 15% đơn hàng trên Now khi thanh toán bằng thẻ Sacombank https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/b/b02fb8acbb9a0ff3e17e27b5edda00d824a7fb5c.jpeg
none 3.0 1

Giảm 20.000 VND cho đơn hàng từ 80.000 VND khi đặt hàng trên Now và thanh toán bằng thẻ tín dụng Sacombank

– Mỗi chủ thẻ được áp dụng 1 lần/ngày. Áp dụng đồng thời với chương trình ưu đãi khác của các đối tác nhà hàng của NOW.

– Thời gian: Từ 5/03 đến 31/07/2020

*Nguồn: Sacombank


Xem thêm: Mã giảm 15% khi đặt dịch vụ giúp việc theo giờ trên app Now