Giảm 15k khi đặt Now thanh toán bằng thẻ Visa thứ 3 hàng tuần

Giảm 15k khi đặt Now thanh toán bằng thẻ Visa thứ 3 hàng tuần https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/a/a91b9742f747188eb6996f9e3ea0b145375181ee.jpeg
none 3.0 1

Thứ 3 hàng tuần, khi đặt đồ ăn trên Foody/Now và thanh toán bằng thẻ Visa bạn sẽ được:

  • Giảm 30K cho khách hàng mới của Nowfood. Số lượng 350 mã/tuần. HSD: 17/3/2020

  • Giảm 15K cho mọi khách hàng. Số lượng: 300 mã/tuần. HSD: 30/11/2020

Áp dụng thanh toán trên cả ứng dụng Now, Foody và Shopee khi thanh toán Visa. Link đặt

Nguồn: Now

Xem thêm: Giảm 15% đơn hàng trên Now khi thanh toán bằng thẻ Sacombank