Giảm 30K đơn 50k Baemin cho chủ thẻ Sacombank

Giảm 30K đơn 50k Baemin cho chủ thẻ Sacombank https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/b/b02fb8acbb9a0ff3e17e27b5edda00d824a7fb5c.jpeg
none 3.0 1

Đặt Baemin, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, giảm ngay 30.000 VND/đơn từ 50.000 VND.
Nhập mã: BEAMINSACOM
Thời gian: từ 24/02 - 30/06/2020

Mỗi Tài khoản BEAMIN được ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian chương trình.


Nguồn: Sacombank

Xem thêm: Giảm 15% đơn hàng trên Now khi thanh toán bằng thẻ Sacombank