Hoàn tiền 30% cho mọi chi tiêu ẩm thực cho thẻ tín dụng Nam A Bank

Hoàn tiền 30% cho mọi chi tiêu ẩm thực cho thẻ tín dụng Nam A Bank https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/4/44a97d3716358bb3aed1e7349507ade64bcbcaa9.jpeg
none 3.0 1

Chương trình hoàn tiền mọi chi tiết ẩm thực cuối tuần dành riêng cho chủ thẻ Nam Á Bank

image

Dành cho chủ thẻ Nam Á bank:

  • Hoàn tiền 30% (tối đa 300,000 VNĐ) cho mọi chi tiêu dịch vụ ẩm thực từ 600.000đ tại nhà hàng, quán ăn, cà phê,… có mã đại lý chấp nhận thẻ (MCC) là 5811, 5812, 5813, 5814 theo quy định của hệ thống thẻ quốc tế Mastercard và JCB.

Lưu ý:

  • Mỗi khách hàng được hoàn tối đa 1 giao dịch trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Áp dụng cho 100 lượt sớm nhất vào mỗi ngày ưu đãi.
  • Thời gian: Từ 11h00 Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và các ngày đặc biệt từ 08/02/2020 đến 08/03/2020

Xem chi tiết thể lệ tại đây