KOI miễn phí upsize trên Foody Now

KOI miễn phí upsize trên Foody Now https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/8/80cbfca143e59406d0fea10176564f4e31aea847.jpeg
none 3.0 1

Upsize không giới hạn với series sữa tươi và Latte từ KOI Thé khi đặt trên Nowfood

Nhớ nhập APTOPHCM giảm 25k khi thanh toán qua AirPay đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh

– Thời gian: đến hết 5/2

image

Nguồn: [KOI Thé Vietnam]


XEM THÊM: Mừng sinh nhật 7 năm - Starbucks ưu đãi giảm giá 20% và tặng ngôi sao thưởng