KOI Thé ưu đãi free upsize trong 02 ngày Valentine

KOI Thé ưu đãi free upsize trong 02 ngày Valentine https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/8/8335d0395e984b851bb910ac49c6daef1a21979f.jpeg
none 4.0 1

– Trong 02 ngày 13 - 14/02 hãng trà sữa KOI Thé free upsize các sản phẩm: Pop Pop Tea Latte và Pop Pop Black Tea/Green Tea Macchiato

– Thời gian: 13/02 và 14/02

*Nguồn: KOI Thé

- Lưu ý:


Xem thêm: Phúc Long ưu đãi nước 29K và 39K khi dùng bữa trưa