MC Donald's khuyến mãi 38% cho Combo

MC Donald's khuyến mãi 38% cho Combo https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/7/7263bd8fe073e3f080d186d0605c0b45fbe3560f.jpeg
none 3.0 1

MC Donald’s giảm giá Combo:

Combo Đông ăn vặt (89,000VND) Tặng 1 lon Coca Cola Plus
1 khoai siêu to khổng lồ
1 phần gà viên McNuggets 6 miếng
2 nước ngọt size medium

Combo Đông 2 người dành cho fan bánh burger (175,000VND)
1 Khoai siêu to khổng lồ
1 bánh burger Big Mac
3 miếng gà McWings
2 nước ngọt size medium

Combo Đông 2 người dành cho fan gà rán giòn da thấm thịt (175,000VND)
1 khoai siêu to khổng lồ
3 miếng gà rán giòn da thấm thịt
1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
2 nước ngọt size medium

Combo Đông 3 dành cho fan bánh burger (255,000VND) Tặng 1 bộ đồ chơi mô hình gỗ
1 khoai siêu to khổng lồ
1 khoai chiên size medium
1 bánh burger Big Mac
1 bánh burger Cheeseburger Deluxe
1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
3 miếng gà McWings
3 nước ngọt size medium

Combo Đông 3 dành cho fan gà rán giòn da thấm thịt (255,000VND) Tặng 1 bộ đồ chơi mô hình gỗ

1 khoai siêu to khổng lồ
1 khoai chiên size medium
5 miếng gà rán giòn da thấm thịt
1 phần gà viên McNuggets 4 miếng
3 nước ngọt size medium.

Thời gian: Đến 03/01/2020

>> Hệ thống áp dụng ưu đãi

XEM THÊM: KingBBQ Hà Nội đi 4 trả tiền 3