MobiFone khuyến mãi trực tuyến 20% ngày 31/01/2020

MobiFone khuyến mãi trực tuyến 20% ngày 31/01/2020 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/7/7c2c85799f60598af5e99abe9ff5429407c171ca.jpeg
none 3.0 1

MobiFone khuyến mãi trực tuyến 20%
Thời gian: ngày 31/1/2020

image

*Nguồn:MobiFone


Đối tượng áp dụng
  • Thuê bao đang hoạt động 2 chiều
  • Thuê bao bị khóa 1 chiều
  • Thuê bạo bị khóa 2 chiều nhưng vẫn còn trong thời gian giữ số
  • Không áp dụng cho thuê bao Fast Connect.

XEM THÊM: Tổng Hợp Khuyến Mãi Thanh Toán Điện, Nước, Internet Online