Mỹ Tường Viên - Ẩm thực Trung Hoa ưu đãi đi 5 tính tiền 4

Mỹ Tường Viên - Ẩm thực Trung Hoa ưu đãi đi 5 tính tiền 4 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/e/ececb7201188d8e8d162dc3d25420e323f5c0aeb.jpeg
none 3.0 1

Mỹ Tường Viên ưu đãi với tất cả các khách hàng đi từ 5 người sẽ tính tiền 4, đi 6 tính tiền 5, đi 10 người tính tiền 8, đi càng đông nhận càng nhiều ưu đãi.

Thời gian: Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6/1/2020

*Nguồn: Mỹ Tường Viên


Điều kiện ưu đãi
  • Áp dụng đặt bàn qua Fanpage và Hotline
  • Áp dụng với tất cả các khách hàng dùng Buffet
  • Không áp dụng vào ngày lễ tết

XEM THÊM: KFC ưu đãi "Combo siêu hời" khi đặt hàng