Pizza Hut tặng vé xem phim CGV cho hóa đơn trên 369K

Pizza Hut tặng vé xem phim CGV cho hóa đơn trên 369K https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/d/d420d2a8501617cec8dd8b7f6ab5f1102af04a02.jpeg
none 3.0 1

Với đơn PizzaHut trên 369k, tặng 1 vé xem phim CGV miễn phí

Thời gian:

  • 21/2 - 23/2/2020
  • 28/2 - 01/03/2020

Áp dụng toàn hệ thống Pizza Hut (trừ An Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Long An, Nam Định, Thanh Hóa)

Áp dụng đặt qua Hotline1900 1822 hoặc vào website


Nguồn: Pizzahut


Xem thêm: Giảm 20% vé vào Kizciti cho người dùng VinID