[Popeyes] MoMo khuyến mãi thẻ quà Popeyes đến 50k

[Popeyes] MoMo khuyến mãi thẻ quà Popeyes đến 50k https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/1/12ed7f3028452463724baa946f50a1b19835d2ed.jpeg
none 3.0 1

– Tặng thẻ quà giảm hấp dẫn đến 50k cho cho hoá đơn từ 150k
Hạn sử dụng: Kết thúc vào 29/02/2020

image

Nguồn:MoMo


Điều kiện ưu đãi
  • Thẻ quà tặng KHÔNG được áp dụng cùng với các CTKM và Combo của cửa hàng.
  • Mỗi thẻ quà tặng áp dụng cho 1 lần thanh toán.

XEM THÊM:

[Highlands Coffee] Mua 1 tặng 1 đối với Chanh Đá Viên, Chanh Dây Đá Viên và Tắc Đá Viên