[Sendo] Dùng tiền hoàn đổi ngay phiếu mua hàng

Sendo chính thức mở bán phiếu mua hàng với nhiều mệnh giá như 30.000đ, 50 000đ, 100.000đ, 200.000đ, 300.000đ và 500.000đ. Các bạn có thể sử dụng số tiền được hoàn trong Ví Sen Pay để đổi lấy phiếu mua hàng một cách dễ dàng thông qua các bước sau:

Thời gian: 25.01 - 25.02

Nhập thêm MÃ HOÀN TIỀN để đổi phiếu mua hàng với giá rẻ

CB_0130: Lì xì ngay 10% (tối đa 30k) cho phiếu mua hàng Sendo mệnh giá bất kỳ


Xem thêm: [Sendo] Tuyệt đỉnh hóa đơn - Mã hoàn tiền thanh toán điện, nước, Internet