[Shopee 22.2] Tổng hợp ưu đãi dành cho ví AirPay

[Shopee 22.2] Tổng hợp ưu đãi dành cho ví AirPay https://old.tiendauroi.com/uploads/default/optimized/2X/e/eaddca22279ad1bc420e8d260273779fa8f6e0b7_2_1024x307.jpeg
none 4.0 1

– Tài trợ cho sự kiện FlashSale trên Shopee , nhiều ưu đãi độc quyền từ Ví AirPay đang được diễn ra.

Thời gian: từ nay đến 22/2

*Nguồn:AirPay


XEM THÊM: 🔥[Shopee 22.2] Sự kiện Flash Sale rẻ vô địch từ 14.2 - 22.2