Shopee McDonald's độc quyền: Combo 79K gà rán, nước, burger & khoai

Shopee McDonald's độc quyền: Combo 79K gà rán, nước, burger & khoai https://old.tiendauroi.com/uploads/default/optimized/2X/c/c6ead54af1a9ce496823b574241d0b5fbfdd8720_2_1024x341.png
none 3.0 1

Chỉ còn 79K cho combo McDonald’s bao gồm: 1 gà rán, 1 nước ngọt, 1 khoai chiên & 1 burger bò phô mai (Giá gốc 102K)

Thời hạn sử dụng Voucher: 4/10 - 31/10/2019

Mỗi voucher đc mua 1 combo.
Có thể dùng nhiều voucher 1 lúc.

Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác.
Ấp dụng toàn hệ thống.

Hướng dẫn: Khách hàng đổi xu nhận mã giảm giá và sử dụng mã giảm giá trực tiếp tại các cửa hàng McDonald’s toàn quốc. Link đổi xu >>

[Shopee] Mã giảm đến 50K Evoucher Shopee và hướng dẫn cách dùng