Starbucks mua 1 tặng 1 tại cơ sở Seasons Avenue

Starbucks mua 1 tặng 1 tại cơ sở Seasons Avenue https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/c/cd8fb50c8b3c32a0cdfeae839ccbbd5d170ee4d8.png
none 3.0 1

Mua 1 tặng 1 cho các đồ uống pha chế. Áp dụng khi đổi QR code.
Địa điểm: Starbucks Seasons Avenue, Toà S4, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Thời hạn: 29/02


XEM THÊM: Mã giảm giá The Coffee House - Ưu đãi mới nhất khi đặt online