The Coffee House khuyến mãi mua 4 tặng 2

The Coffee House khuyến mãi mua 4 tặng 2 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/b/b1a1f4fa7455212f452b4d9964548428b09cb676.jpeg
none 3.0 1

Dùng mã DONGVUI nhận ưu đãi mua 4 tặng 2… khi đặt The Coffee House qua app & website.

Thời gian: Từ 17/02 - 23/02

Nguồn: The Coffee House

Điều kiện áp dụng
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm nước, bánh và snack (trừ merchandise và cà phê gói).
  • Áp dụng cho đơn hàng lũy tiến: Mua 4 Tặng 2, Mua 8 Tặng 4, Mua 16 Tặng 8,…không giới hạn.

Xem thêm: [The Alley x Grab] Khao lớn đầu tuần - Giảm 30% toàn bộ menu