Thứ 3 vui vẻ - Giảm 30K đặt Phúc Long qua Shopee Now

Thứ 3 vui vẻ - Giảm 30K đặt Phúc Long qua Shopee Now https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/b/b37866e7e7a49e0f22daf6cd6dbcc6774dcc735d.jpeg
none 3.0 1

image

Trong ngày hôm nay, Thứ 3 vui vẻ - các bạn có thể nhập thêm code “ T3VUIVE ” để được thêm giảm 30k nữa khi đặt qua Shopee chuyên mục NowFood (thanh toán bằng tiền mặt hoặc airpay đều nhập mã được đó). Mã giảm 50% tối đa 30K

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng giảm giá cho size M, không giảm cho upsize hoặc thêm topping
  • Thời gian áp dụng: Các ngày thứ 3
  • Địa điểm áp dụng: toàn bộ chi nhánh
  • Áp dụng mỗi hóa đơn 1 ly

Xem thêm: THỨ BA ORDER THẢ GA CÙNG THE ALLEY X NOW

Code đặt đồ ăn trên Now qua Shopee độc quyền giảm đến 100%