Triumph giảm 50% khi mua sản phẩm thứ 2

Triumph giảm 50% khi mua sản phẩm thứ 2 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/5/56c164001546b59368e2775b3903d8590da72261.jpeg
none 3.0 1

– Khuyến mãi giảm 50% khi mua sản phẩm thứ 2 ( sản phẩm được giảm có giá bằng hoặc thấp hơn)
Thời gian: 21 - 29/02/2020

image

Nguồn: Triumph


Điều kiện ưu đãi
  • Áp dụng tại Gian hàng Triumph - #Parkson_Hùng_Vương, 126 Hồng Bàng, Quận 05, Hồ Chí Minh

XEM THÊM:

Daisy khuyến mãi đến 80% tất cả sản phẩm