Truy cập wifi miễn phí toàn cầu với khuyến mãi Boingo cho chủ thẻ Visa

Truy cập wifi miễn phí toàn cầu với khuyến mãi Boingo cho chủ thẻ Visa https://old.tiendauroi.com/uploads/default/optimized/2X/c/cbe28c6813066b51b4719ebf9068690ba56dccbb_2_1023x327.jpeg
none 3.0 1

– Chủ thẻ Visa Signature và Visa Infinite tại Việt Nam sẽ có thể kết nổi Internet thông qua 1 triệu điểm phát sóng wifi trên toàn cầu của Boingo

Chi tiết & các bước đăng ký chương trình

Thời gian: đến hết 31 tháng 12 năm 2020

*Nguồn: Visa.com.vn

ĐIỀU KIỆN

  • Kết nối tối đa 4 thiết bị cùng 1 thời điểm

  • Không giới hạn số lần truy cập trong thời gian diễn ra chương trình

  • Visa và đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình dịch vụ mà không cần thông báo trước.


XEM THÊM: Free bắp nước ở BHD Star khi thanh toán chạm Visa