Vietnam Airlines giảm đến 50% vé bay duy nhất ngày 19.02

Vietnam Airlines giảm đến 50% vé bay duy nhất ngày 19.02 https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/8/89738c7ebd99a4d45ee2d85b6ffa4dcaa10652e1.png
none 4.0 1

Đặt vé Vietnam Airlines qua app trong khung giờ 18:00 – 24:00 ngày 19/02/2020 & nhập mã được:

  • Giảm 50% cho toàn bộ hành trình nội địa
  • Giảm 30% cho các hành trình quốc tế

Danh sách mã giảm & Chuyến bay


>> Tải ứng dụng Vietnam Airlines cho: iOSAndroid


Xem thêm: Vietnam Airlines giảm 50% vé nội địa và Đông Nam Á đến 21/02