[Yes24 12.12] Giảm đến 80% toàn bộ sản phẩm & Flash Deal 12k

[Yes24 12.12] Giảm đến 80% toàn bộ sản phẩm & Flash Deal 12k https://old.tiendauroi.com/uploads/default/optimized/2X/e/e4418713f27cf6dbac681d5e417326307721adca_2_1024x614.jpeg
none 4.0 1

[YES24] - 12.12 SUPER SALE - Giảm đến 80% toàn bộ sản phẩm

Ngày 12/12. Xem danh sách các sản phẩm>>

 • Nhập mã SUPER8 giảm thêm 8% tất cả sản phẩm

 • Nhập mã SUPER10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K

 • Nhập mã SUPER14 giảm 12% và hoàn 2% cho đơn hàng từ 1 triệu

 • Mã giảm tối đa 120K, hoàn tối đa 30K

 • Freeship đơn hàng từ 112K - áp dụng khung giờ 10h-12h.

 • Flash Deal 12K

 • Tặng lịch cho 100 ĐH giao nhanh >500K đầu tiên

 • Flash sale sản phẩm 12K, 112K…

Ngày 13-15/12: Xem danh sách các sản phẩm>>

 • Mã giảm 7% cho đơn hàng

 • Mã giảm 9% cho đơn hàng từ 800K

 • 10% đơn hàng từ 300K sản phẩm giao nhanh

 • Top Brand giảm 12%

Xem thêm: Tổng hợp giảm giá 12.12 từ tất cả thương hiệu