[Yes24] Flash sale 12.12 voucher giảm giá và freeship

[Yes24] Flash sale 12.12 voucher giảm giá và freeship https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/f/f9e9b7f77fbc938896ba73baec2ab179d028fd94.png
none 3.0 1

Sale 12.12, Yes24 dành ưu đãi giảm giá và nhiều voucher freeship từ các thương hiệu cao cấp duy nhất trong 3 khung giờ ngày 12.12

Thời gian diễn ra: Chỉ 2 tiếng từ 10h - 12h ngày 12.12 freeship tại Yes24

Mã giảm giá thương hiệu

  • Nhập 𝐃𝐎𝐌𝐁𝐀 giảm 10% cho đơn hàng mua sản phẩm Domba

  • Nhập 𝐎𝐇𝐔𝐈 giảm 10% cho đơn hàng mua sản phẩm Ohui

  • Nhập 𝐋𝐎𝐂𝐊 giảm 10% cho đơn hàng mua sản phẩm Lock&lock

  • Nhập 𝐐𝐔𝐘𝐄𝐍𝟐𝟎 giảm 20% cho đơn hàng mua sản phẩm thời trang Quyên

  • SUPER8: giảm thêm 8% tất cả hóa đơn

  • SUPER10: giảm thêm 10% cho đơn từ 500K

  • SUPER 14: ưu đãi 14% cho đơn từ 1000K

Flash sale

Chương trình Flash sale tại Yes24 sắp diễn ra theo từng khung giờ từ 10h - 16h với giá chỉ từ 12K

Chi tiết chương trình sale 12.12 tại yes24