[Zalopay] Mua 2 vé BHD Star tính tiền 1 với khách hàng mới

[Zalopay] Mua 2 vé BHD Star tính tiền 1 với khách hàng mới https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/a/ae22f9a44f15d3f57d965701f99f10f57d7922e6.jpeg
none 4.0 1

Zalopay ưu đãi cho khách hàng mới khi mua 02 vé xem phim BHD trên: Mục vé Phim của ZaloPay, ứng dụng hoặc website TIX, TIX trên Zalo tính tiền 01 vé

Thời gian: Từ 13h00 ngày 13/02/2020.

*Nguồn: Zalopay

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho suất chiếu vào Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật.
  • Không áp dụng cho ghế Sofa.

Xem thêm: 🔥 [BHD Star x Ticket Box]: Giảm 50% giá vé xem phim Valentine